వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక ఈ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు ⚡⛈️ | Heavy Cyclone Thunder...