వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక ఈ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు⚡⛈️ | ఈ జిల్లాలో రైతులు అప్ర...