రేషన్ కార్డుల ఉన్నవాళ్లకు జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! తెలిస్తే 8లక్షల మందికి ష...