రికార్డు స్థాయిలో పతనమైన బంగారం, 8 October | Toady Gold Rate | Gold pric...