బ్రేకింగ్ న్యూస్:ఈ రోజు రేపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో| AP & Telangana receiv...