రేషన్ కార్డులపై వచ్చిన సంచలన నిర్ణయం.! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు | O...