మీకు గ్యాస్ సిలిండర్ ఉందా.! కేంద్రం నుండి బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటో తెలిస్తే బా...