రేషన్ కార్డులపై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం.! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు ...