వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక ఈ జిల్లాలో ఆగష్టు 15 వరకు భారీ వర్షం తో పాటు ఊరుములు...