సీఎం జగన్ బంపర్ ఆఫర్.! మహిళలు, తల్లుల ఖాతాలో 12,500/- పిల్లలకు 620 | AP ...