వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక రానున్న 24 గంటల్లో ఈ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు పాటు ఉరు...