పేదలకు 10 వేలు బ్యాంక్ ఖాతాలోకి మీరు చూడండి | AP CM YS Jagan Scheme | పు...