పింఛన్ కార్డ్స్ ఫై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్త...