రేషన్ కార్డులపై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు...