షాపులున్న బ్యాంకు ఖాతాలోకి 10,000 | AP Cm Jagan Schemes | Ysr Jagananna ...