ఏపీలో లిక్కర్ కిక్కు..కిలో మీటర్ల పొడవున క్యూ లైన్లు..! ఈ వీడియో చూస్తే...