రేషన్ కార్డు ఫై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తార...