ఈ రోజు నుండి రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త .వీళ్లకు మాత్రమే టికెట్స్ మొ...