ఇళ్ల పట్టలు పై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు|...