19 ఏప్రిల్ 2020 నుండి | AP LATEST TRENDING NEWS 2020 | AP cm JAGAN Schem...