తెలంగాణ ప్రజలకు జగన్ మరో శుభవార్తలు..!చూడక పోతే నష్టపోతారు #KCR News2020...