అమ్మఒడి పథకానికి ఈ తీసుకున్న సొమ్మును తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి ..!షాక్ లో AP...