మహిళలందరికీ మోడీ శుభవార్త.!ఏంటో తెలిస్తే ప్రతి ఒక్కరు చేతులెత్తి దండం పె...