అక్క చెల్లెలకు సీఎం జగన్ బంపర్ ఆఫర్.! షాక్ లో ప్రజలు ఈనెలలో ఖాతాలోకి డబ...