అక్క చెల్లెలకు సీఎం జగన్ పెద్ద శుభవార్త ..! ఈ సారి షాక్ లో AP ప్రజలు || ...