అక్క చెల్లెలకు సీఎం జగన్ బంపర్ ఆఫర్.! షాక్ లో AP ప్రజలు వారికి మాత్రమే డ...