రేషన్ కార్డులు పై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం షాక్ దుఃఖంలో AP ప్రజలు|AP Rati...