అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు శుభవార్త జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! ఆనందంలో AP ప్రజలు ...