పేద ప్రజలకు పై జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం.. ! షాక్ లో AP ప్రజలు || ys jagan...