అక్క చెల్లెలకు సీఎం జగన్ బంపర్ ఆఫర్.! ఆనందంలో AP ప్రజలు | Good News AP ...