పెద్ద శుభవార్త అందరి ఖాతాలోకి ₹140000 ..! మీ ఖాతాలో వచ్చిందా లేదా చెక్ ...