మహిళలకు సీఎం జగన్ పెద్ద శుభవార్త.! షాక్ లో AP ప్రజలు | Good News To AP P...