మీకు గ్యాస్ సిలిండర్ ఉందా 5 అక్టోబర్ 2019 నుండి దేశం లో కొత్త రూల్.! ఇది...