అమ్మ బడి పథకం పై సీఎం జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం.! వీళ్ళకి మాత్రమే షాక్ లో A...