ప్రతీ ఇంటి మహిళకు అక్క చెల్లిలకు సీఎం జగన్ పెద్ద శుభవార్త.! షాక్ లో AP ప...