ఈ ఫేమస్ సినిమా,టివి నటుడు ఒకప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌ కూడా అంటే నమ్ముతారా...