ఈ టాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ ఎవరో గుర్తుపట్టారా...ఇప్పుడు ఎలా ఉందో ఒక్కసారి...